Norcam

Norcam Mining SARL er per i dag etablert i Kamerun med base i Bertoua som  ligger i Øst regionen av Kamerun og har der  flere ansatte som blant annet sørger for vakthold og logistik.

Det er anskaffet utstyr for mellom 6 og 7 millioner kroner. Alt fra lastebiler og biler, utvinningsannlegg for gull, hjullaster, delelager, maskinverktøy, sluse bokser, aggregater, containere, recovery-container  osv.

Per i dag Norcam Mining SARL to lisenser på henholdsvis 16 og 30 blokker. Hver blokk er 10000 m2 i området nordøst for Bertoua by. Vi har også muligheter til å utvide de blokkene vi allerede har per i dag, samt tilgang til nye blokker om vi måtte ønske. 

En regner med at Afrika har ca 65% av alle gullreservene i hele verden

Gullpriser

Følg oss