Norcam

Norcam Mining SARL er etablert i Kamerun med base i Bertoua by som  ligger i øst regionen av Kamerun og har der  flere ansatte som blant annet sørger for vakthold og logistikk.

Det er anskaffet utstyr for mellom 10 og 12 millioner kroner. Alt fra lastebiler og biler, utvinningsannlegg for gull, hjullaster, delelager, maskinverktøy, sluse bokser, aggregater, containere, recovery-container  osv.

Per i dag Norcam Mining SARL to lisenser på henholdsvis 16 og 30 blokker. Hver blokk er 10000 m2 i området nordøst for Bertoua by. Vi har også muligheter til å utvide de blokkene vi allerede har per i dag, samt tilgang til nye blokker om vi måtte ønske. I november 2015 signerte vi en ny avtale som gir oss tilgang til 500 km2 stort område nordvest for våre andre lisenser. I løpet av mars 2016, blir det produksjonsoppstart med vår første unit(2 gravemaskiner, en dumper, produksjons-unit og recovery-unit). En videre oppskalering planlegges fra siste halvdel av 2016.

En anntar at Afrika har ca 65% av gullreservene i hele verden

Gullpriser

Følg oss